Om oss

Ledande rådgivare inom fastighetsförädling

Vår vision

ESM ska vara ledande inom strategisk och praktisk rådgivning för värdeskapande fastighetsförädling för en hållbar framtid. Vi ska uppfattas som den mest kompetenta, långsiktiga och hållbara samarbetspartnern av både kunder, leverantörer och medarbetare.

Vår värdegrund

Vi drivs av att utveckla våra kunders verksamhet som ger synergieffekter och lösningar ur ett ”win-win” perspektiv. Vi gör det ur ett pedagogiskt, affärsmässigt och ansvarstagande med glädjefullt målfokus.

Ledande på energitjänster

                    Teknik

 • Inventering av behov & möjligheter

 • Energi- & effektanalys

 • Paketering av åtgärder

 • Kravställning för att nå uppsatta mål

                 Ekonomi

 • Tariffanalys
 • Investeringskalkyl
 • Driftskostnadsanalys
 • LCC-kalkyl
 • Kassaflödeskalkyl
 • Värdekalkyl
 • Finansieringsrådgivning
 • Resultat-optimeringsanalys

                   Juridik

 • Kontroll av fastighetsägares ansvar
 • Entreprenadjuridik
 • Upphandlingsjuridik
 • Offentlig upphandling
 • Förvaltningsjuridik

                Organisation

 • Kartläggning
 • Utbildningar & workshops
 • Projektorganisation
 • Styrgrupp och ledningsfunktion
 • Projektering
 • Entreprenad
 • Kontrollanter
 • Besiktning

                Uppföljning

 • Effekt och energiuppföljning
 • Inneklimat
 • Garantifrågor
 • Funktionskontroller
 • Lagkravskontroller
 • Rapportering av resultat

Våra kärnvärden

Vi väljer att arbeta med de fastighetsägare som värdesätter kunskapsorienterade beslutsprocesser i sin vardag.

 

Våra kärnvärden består av att bygga kunskap och driva utveckling för att stärka:

 • Ekonomin genom livscykelkostandskalkyler, komponentavskrivning, finansieringsanalyser, kassaflödesanalyser mm
 • Strukturer med processer, mallar och branschstandarder
 • Humankapitalet genom att utveckla organisationen
 • Träffsäkerheten genom erfarenhet och kunskap för att minimera risker i affärerna och projekten
architecture, buildings, facade-5729165.jpg