Meny Stäng

Tillsammans skapar vi ändamålsenliga, trevliga och kostnadseffektiva byggnader!

VÄRDESKAPANDE FÖRVALTNING

Att börja med målet i sikte är en grundbult i vårt arbete med att utveckla värdeskapande fastighetsförvaltning.

Redan i förädlingsanalysen läggs grunden för hur fastigheterna ska kunna skötas på bästa sätt de närmaste 30 åren. Med rätt installationer, digitaliserade förvaltningssystem och välutbildad personal läggs grunden för en proaktiv fastighetsförvaltning där värde skapas åt slutkunden – hyresgästen!

FASTIGHETSFÖRÄDLING

Fastighetsförädling innebär att Era fastigheter moderniseras så att de får högre kvalitet, bättre inneklimat, sänkta driftskostnader och en lägre totalkostnad.

ES Management har lång och bred erfarenhet av att skapa och utveckla komplexa förädlingsprojekt för totalt mer än 10 miljarder sek.

Vi är vana att hantera hela fastighetsbestånd och har anpassat våra processer och verktyg för detta.

I samverkan med Er personal skapar vi projekt som är lönsamma och nödvändiga och stärker värdet på ert fastighetsbestånd.

FÖRÄDLINGSEKONOMI

Skulle du satsa besparingar på fonder du inte visste vilken avkastningsnivå de förväntades ge?
Inom fastighetsbranschen görs sällan några riktigt bra kalkyler innan stora renoveringar startar. Flertalet av de lönsamma åtgärderna prioriteras bort till förmån för ytlig finish.

Vi på ES Management vänder på detta genom att först leta upp alla lönsamma åtgärder så att det blir naturligt att även genomföra de övriga åtgärderna som också är nödvändiga och trivselskapande. Därmed skapas både lönsamma och trevliga lokaler/bostäder.

Till skillnad från traditionella konsulter kopplar vi ihop de förslag som framkommer i förädlingsanalysen direkt till hur resultaträkning, kassaflöde mm påverkas både på kort och lång sikt. Därmed skapas det tydliga och koncisa beslutsunderlag som ligger till grund för genomförandet av förädlingsprojekten.