ES Management

FÖR EN LÖNSAMMARE OCH GRÖNARE FRAMTID MED HÖGRE LIVSKVALITET INOM FASTIGHETSFÖRÄDLING

Vår drivkraft – Er nytta

Välkommen till ES Management. Vi är en driven och engagerande konsultfirma där vårt hjärta slår för att ”göra bra fastighetsägare bättre”.

Våra medarbetare har handplockats för deras unika kunskaper och färdigheter så att vi blir en helhet då vi har en unik position på marknaden som ingen annan har.

Vi arbetar med förädlingsprojekt där vi utvecklar fastigheter på olika sätt för att göra dem lönsammare & miljövänligare så att våra kunder och deras hyresgäster får en högre livskvalitet.

skyscraper, architecture, building-8373617.jpg
> 0 K
m² inventerad yta
> 0 K
Föreslagna åtgärder
> 0
Inventerade byggnader

Våra Tjänster

Projektarkitekt

Som projektarkitekt intar vi en unik position där vi arbetar mellan alla intressenter utifrån ett helhetsperspektiv för att skapa riktigt lönsamma projekt som går att förverkliga i praktiken.

building, tower, story-6603394.jpg

Förädling av fastighetsbestånd

Fastighetsbranschen präglas fortfarande av stuprörstänkande där varje disciplin gör sitt bästa med liten hänsyn till helheten.​

Utbildningar

Vi håller seminarium runt fastighetsförädling, LCC-kalkylering och projektering för att skapa energismarta fastigheter.