Våra Tjänster

apartment-2179337_1920

Projektarkitekt

Som projektarkitekt utvecklar vi våra kunders fastigheter så att kvaliteten, arbetsmiljön och inneklimatet förbättras samtidigt som energianvändningen minimeras.

 

Vi är väldigt stolta och entusiastiska då de projekt vi skapar är:

 • Ekonomiskt lönsamma
 • Löser många och långdragna problem
 • Skapar 100-tals nya arbetstillfällen lokalt där vi verkar
 • Förbättrar inneklimatet och därmed arbetsmiljön för de som vistas och arbetar i byggnaderna
 • Förbättrar miljön
 • Minskar behovet av köpt energi så att vi blir mindre beroende av importerad energi
 • Våra projekt baseras på svensk entreprenadjuridik där ABK, ABT, AB och ABFF är basen i det arbete vi utför
building, tower, story-6603394.jpg

Förädling av fastighetsbestånd

Förädlingsstudier

 • Problemidentifiering
 • Möjlighetsanalys
 • Förslag på lösningar

Förädlingsanalyser

 • Inventering
 • Energianalyser
 • Investeringskalkylering

Projektplanering och förankringsarbete

 • Verksamhetsutredningar & lokalförsörjningsplanering
 • Organisationsutredningar
 • Projektplanering för genomförbarhet

Projektgenomförande

 • Programhandling till detaljerad projektering
 • Upphandlingar av konsulter och entreprenörer

Uppföljning och verifiering

 • Uppföljning och verifiering av ekonomi, inneklimat, energianvändning och felanmälningar
work-3015484_1920

Utbildningar

Att starta med rätt grundkompetens är en av de viktigaste faktorerna om man vill lyckas med ett förädlingsprojekt.

Vi skapar gärna skräddarsydda utbildningar och seminarium efter Era behov och önskemål inom fastighetsförädling, LCC-kalkylering och projektering.

Om målet är en snabb uppfräschning av Era kunskaper eller om ni vill ta nästa steg och utvecklas genom att skaffa mer kunskaper och på så sätt nå Era strategiska mål, skräddarsyr vi genomförandet efter Era behov och önskemål.