Meny Stäng

Våra tjänster bygger på att specialister inom fastighetsförädlingar sammanstrålar för att skapa projekt som är lönsamma och nödvändiga åt våra kunder. Vi analyserar och paketerar projekt som minimerar kundens livscykelkostnad samtidigt som kvalitetskraven uppnås. 

Nedan följer ett antal exempel på vad vi arbetar med idag.

Utbildningar för att införa LCC i vardagen
Generalkonsult som projektarkitekt för genomförande av storskalig fastighetsförädling
Energiutredningar inom industrier
Riskanalyser vid stora och komplexa projekt
Kontroll och uppföljning av slut- och efterbesiktningar så att fastigheterna fungerar som kontrakt föreskriver
LCC-utbildning för tjänstemän
LCC-utbildning för politiker
Styrelseutbildning för politiker som sitter i kommunala nämnder och bolag
Energirevision av fastighetsbestånd
Processkartläggning av hur projekt initieras tills de handlas upp idag
Kartläggning av organisationens förmåga av att driva storskalig modernisering
Lokalförsörjningsplan med tidsatt och budgeterad plan för fastighetsbeståndet
Utredning av hur komponentavskrivningsmetoden praktiskt ska implementeras i organisationen
Kartläggning av dagens organisation och förslag på organisation med roll- och arbetsbeskrivningar
Upphandlingssupport då LCC ska användas vid offentlig upphandling som utvärderingsmodell
Förstudie av en fastighet för att få en helhetsbild av hur tillämpning av LCC och komponentavskrivning påverkar ett projekt
Sammanställning av inneklimatkrav enligt lagstiftning och författningar
Riskanalys av fastighetsbeståndet och dagens förvaltning
Projektplan för modernisering av ett fastighetsbestånd
Utbildning, uppstart och upphandling av EPC-projekt för en, flera eller alla fastigheterna i ett bestånd
Utbildning av driftsorganisationen i fastighetsförvaltning, rutiner, processer och verktyg
Uppstart, kartläggning och upphandling av fastighetsdatabas
Utredning och framtagande av SMARTA mål, vision och ägardirektiv för fastighetsförvaltningen
Hyreskostnadsberäkning utifrån LCC och komponentavskrivning vid nybyggnation eller modernisering
Förvaltningsavtal enligt ABFF
Hyresavtal mha ABFF
Statusbesiktning enligt ABFF
Utbildning, uppstart och upphandling av ABFF-avtal
Utbildning, uppstart och upphandling av service-avtal

Energy Service Management i Sverige AB
Org nr 556948-4677 – Copyright © 2023