Meny Stäng

ÖVRIGA TJÄNSTER

Våra tjänster bygger på att specialister inom fastighetsförädlingar sammanstrålar för att skapa projekt som är lönsamma och nödvändiga åt våra kunder. Vi analyserar och paketerar projekt som minimerar kundens livscykelkostnad samtidigt som kvalitetskraven uppnås.

Nedan följer ett antal exempel på vad vi arbetar med idag

 • Utbildningar för att införa LCC i vardagen
 • Generalkonsult som projektarkitekt för genomförande av storskalig fastighetsförädling
 • Energiutredningar inom industrier
 • Riskanalyser vid stora och komplexa projekt
 • Kontroll och uppföljning av slut- och efterbesiktningar så att fastigheterna fungerar som kontrakt föreskriver
 • LCC-utbildning för tjänstemän
 • LCC-utbildning för politiker
 • Styrelseutbildning för politiker som sitter i kommunala nämnder och bolag
 • Energirevision av fastighetsbestånd
 • Processkartläggning av hur projekt initieras tills de handlas upp idag
 • Kartläggning av organisationens förmåga av att driva storskalig modernisering
 • Lokalförsörjningsplan med tidsatt och budgeterad plan för fastighetsbeståndet
 • Utredning av hur komponentavskrivningsmetoden praktiskt ska implementeras i organisationen
 • Kartläggning av dagens organisation och förslag på organisation med roll- och arbetsbeskrivningar
 • Upphandlingssupport då LCC ska användas vid offentlig upphandling som utvärderingsmodell
 • Förstudie av en fastighet för att få en helhetsbild av hur tillämpning av LCC och komponentavskrivning påverkar ett projekt
 • Sammanställning av inneklimatkrav enligt lagstiftning och författningar
 • Riskanalys av fastighetsbeståndet och dagens förvaltning
 • Projektplan för modernisering av ett fastighetsbestånd
 • Utbildning, uppstart och upphandling av EPC-projekt för en, flera eller alla fastigheterna i ett bestånd
 • Utbildning av driftsorganisationen i fastighetsförvaltning, rutiner, processer och verktyg
 • Uppstart, kartläggning och upphandling av fastighetsdatabas
 • Utredning och framtagande av SMARTA mål, vision och ägardirektiv för fastighetsförvaltningen
 • Hyreskostnadsberäkning utifrån LCC och komponentavskrivning vid nybyggnation eller modernisering
 • Förvaltningsavtal enligt ABFF
 • Hyresavtal mha ABFF
 • Statusbesiktning enligt ABFF
 • Utbildning, uppstart och upphandling av ABFF-avtal
 • Utbildning, uppstart och upphandling av service-avtal