Meny Stäng

VÅRA KUNDERS UTMANINGAR

Varje kund har sina unika utmaningar men generellt vill de flesta som ha hjälp inom fyra område. ES Management anlitas för att skapa ett annat synsätt på hur saker och ting kan fungera. Vi hanterar denna förändringsprocess i en 8 stegsmetod som bygger på många års forskning och empiriska studier. 

Mer värde för pengarna

Pengarna räcker sällan till allt och då är det onödigt att låta dem försvinna upp i skorstenen helt i onödan som energislöseri. 
I en kommun med 100.000 kvm kan vi ofta minska driftskostnaderna med 30%. Vilket innebär att energianvändningen kommer under 100 kWh/kvm och akutåtgärderna kan minska med upptill 75 procent. 
Genom riktiga satsningar på att minimera driftskostnaderna skapas det ett finansieringsutrymme som används för att förädla fastigheterna.
I en kommun med 100.000 kvm kan vi frigöra 300-400 mnkr som skapar ca 500 mnkr i nettokostnadssänkningar över livscykeln.  

Moderna Installationer

Eftersom den största andelen av Sveriges fastighetsbestånd är mer än 50 år gammalt och inte blivit moderniserat ordentligt finns det stor risk för tekniska haverier.
Med ett strukturerat grepp upprustas de tekniska installationerna vilket gör de enklare att hantera och driftskostnaderna går ner markant.

Vi tar ett helhetsgrepp om varje byggnad så att alla system fungerar optimalt tillsammans så att totalkostnaderna minimeras över livscykeln. 

Tydlig vision & SMARTA mål

En otydlig vision skapar oengagerade medarbetare då drivkrafterna inte uppmuntras eller belönas.
Vi hjälper därför våra kunder att sätta en enkel och tydlig vision med SMARTA mål så att arbetet blir spännande och engagerande igen! 

Förbättrad arbetsmiljö

Vi anlitas ofta då arbetsmiljön är bristfällig för hyresgästerna. Detta första steg leder ofta till en fastighetsanalys vilket skapar ett förädlingsprojekt. Vi letar inte bara efter symptomen utan även efter till varför felen uppstår. På så sätt kan vi ta fram rätt åtgärder som skapar ett bättre inneklimat. 
Med rätt inneklimat visar forskning att produktiviteten kan öka med 20 procent.