Meny Stäng

Det är med stolthet vi presenterar några av våra kunder. 

Familjebostäder
Tillsammans med Familjebostäder ser vi över de nyproducerade flerbostadshusen med mål och syfte att färdigställa produktionen på ett kvalitetssäkrat sätt. Vi har även genomfört olika uppdrag för kommande storskalig upprustning av Familjebostäders fastigheter.
Osby kommun
I Osby kommun arbetar vi som Generalkonsult för att modernisera hela fastighetsbeståndet. Projektet omfattar ca 90.000 kvm och kommer göra Osby kommun till en av Sveriges energieffektivaste kommun. Arbetet pågår under flera år och beräknas ge 100-tals årsarbeten i bygden.
Länsstyrelsen Skåne
Vi har under flera år arbetat som strategisk rådgivare åt Länsstyrelsen i Skåne för att utveckla synsätt och metoder på hur storskalig energieffektivisering kan genomföras i offentlig sektor. Skulle enbart lönsamma åtgärder genomföras i Skåne skulle vi kunna skapa åtgärder för mer än 20 miljarder sek som skapar över 20.000 årsarbeten.
Mönsterås kommun
Under sommaren 2022 fick vi uppdrag som Generalkonsult som projektarkitekt. Arbetet startade i augusti och beräknas pågå under flera år. Målet är att modernisera alla kommunens fastigheter så att kvaliteten och inneklimatet förbättras och totalkostnaderna sjunker markant.