Meny Stäng

Projektering och entreprenad

ES Management hjälper er att komma vidare efter fastighetsanalysen. Vi erbjuder hjälp med projektering, upphandlingsunderlag, entreprenad och byggledning.

Efter att lämpliga åtgärder har definierats under förädlingsanalysen så behöver dessa projekteras, för att skapa förutsättningar för ett lyckat genomförande av åtgärderna i fastigheten.

ES Management har bl. a kompetenserna att leda och samordna projekteringen, arbeta som stöd till beställaren vid upphandling, installationssamordning, byggledning och driftoptimering.

Process

  • Definiera en lämplig projekteringsorganisation med rätt kompetenser för genomförandet.
  • Genomföra startmöte på plats i fastigheten med projekteringsorganisationen och börja bygga ”teamet” som skall arbeta tillsammans.
  • Definiera åtgärderna tidigt och viktiga detaljer för ett lyckat resultat.
  • Genomföra en övergripande systemhandlingsprojektering för att säkerställa systemval, utrymmen och möjlighet till genomförande.
  • Genomföra en detaljerad projektering till förfrågningsunderlag för att kunna upphandla entreprenaden.
  • Upphandling och utvärdering av entreprenörer
  • Fastställande av bygghandlingar tillsammans med upphandlade entreprenörer och beställare.
  • Genomföra entreprenaden
  • Följa upp att entreprenaden har genomförts enligt ställda krav i handlingar.
  • Efter färdigställande, arbeta löpande med driftoptimering av fastigheten, för att säkerställa en optimerad driftsekonomi.