Projekt

En titt i backspegeln

ES Management grundades 2013 och var ett enmansbolag under de första sju åren. Under denna tid genomfördes olika fastighetsförädlingsuppdrag åt kommuner varvid Omegaskolan i Nyköping är en av många fastigheter som utvecklades.

Tillbyggnaden och moderniseringen av Grand Hotel i Lund är ett annat exempel på lyckade projekt som vi utvecklat och där fastighetsägaren vann pris för bästa renovering.

Efter att ha varit Länsstyrelsens i Skånes fastighetsexpert i flera år utvecklades kundbehoven så att vi idag är 7 anställda och omsätter ca 13 mnkr.

Idag arbetar vi med bl.a. ett Allmännyttigt bostadsbolag med 1000 byggnader som ska förädlas och ett av Sveriges största ROT-projekt i Sverige.

Bild: Grand Hotel Lund

Exempel på vad vi gjort under 2023

                    Teknik

 • Inventerat och tagit fram tekniska behov för fastigheten Klockan 10 som omfattar 25000 kvm.
 • Drivit moderniseringen av Folkets Hus i Stockholm
 • Inventerat mer än 100 byggnader under 2023

                 Ekonomi

 • Tagit fram en incitaments-modell för Sveriges största ROT-projekt.
 • Utfört LCC-kalkyler för fler än 5000 åtgärdspaket
 • Tagit fram lönsamma projekt för mer än 1500 mnkr under 2023

                   Juridik

 • Drivit upphandlingen av förädlingen en av Sveriges vackraste skolor – Norra Latin
 • Agerat expertvittne åt vinnaren i ett av Sveriges största tvistemål
 • Infört LCC i ett av Sveriges största moderniseringsprojekt

                Organisation

 • Utbildat kunder i LCC-kalkylering
 • Coachat beställare-organisationer

                Uppföljning

 • Utvecklat en energiuppföljningsmodell så att gröna lån kan ges och vidmakthålla