Meny Stäng

AFFÄRSIDÉ

ES MANAGEMENT ÄR ETT MODERNT KONSULTBOLAG SOM SKALL BISTÅ FASTIGHETSÄGARE ATT SKAPA, UTVECKLA, PLANERA OCH GENOMFÖRA OLIKA TYPER AV ENERGITJÄNSTEPROJEKT. MED ÖVER 20 ÅRS ERFARENHET OCH SKAPANDET AV PROJEKT FÖR MER ÄN 10 MILJARDER KRONOR TILLFÖR VI STOR KUNSKAP ÅT DE FASTIGHETSÄGARE SOM VÄRDESÄTTER KUNSKAPSORIENTERADE BESLUTSPROCESSER I SIN VARDAG.

MÅLEN MED PROJEKTEN ÄR ATT SKAPA KREATIVA, MILJÖVÄNLIGA, HÅLLBARA, EFFEKTIVA OCH TRIVSAMMA LOKALER/BOSTÄDER FÖR VÅRA KUNDERS VERKSAMHETER OCH HYRESGÄSTER!

VÅR DRIVKRAFT

VISION

Vi ska bli Sveriges främsta projektarkitekt. Som projektarkitekt utvecklar vi tillsammans med våra kunder deras fastigheter för en lönsammare och grönare framtid med högre livskvalitet.

MISSION

Vi erbjuder professionell rådgivning till fastighetsägare som vill vara långsiktigt lönsamma, effektiva och miljöorienterade samt vill utveckla sina beslutsprocesser i sin vardag.​

VÅR VÄRDEGRUND

Vi drivs av att utveckla våra kunders verksamhet som ger synergieffekter och lösningar ur ett ”win-win” perspektiv. Vi gör det ur ett pedagogiskt, affärsmässigt, ansvarstagande och glädjefullt målfokus.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Vi väljer att arbeta med de fastighetsägare som värdesätter kunskapsorienterade beslutsprocesser i sin vardag . Våra kärnvärden består av att bygga kunskap och driva utveckling för att stärka:

Ekonomin genom livscykelkostandskalkyler, komponentavskrivning, finansieringsanalyser, kassaflödesanalyser mm
Strukturer med processer, mallar och branschstandarder
Humankapitalet genom att utveckla organisationen
Träffsäkerheten genom erfarenhet och kunskap för att minimera risker i affärerna och projekten

HISTORIA

Daniel är VD och grundare av ESM AB. Daniel är civilingenjör i botten och har fyllt på sin kunskap med bland annat MBA. Med 20 år som affärsutvecklare på olika bolag och projekt som idag sparar 600 mnkr per år har Daniel en gedigen erfarenhet av olika typer av Energitjänsteprojekt, moderniseringsprojekt och som interims fastighetschef. Han har handlat upp Sveriges energieffektivaste simhall, Karlsrobadet, åt Eslövs kommun.


Denna kunskapsbank och med de färdigheter ES Management har, formades en önskan om att vara med och att bidra till en bättre och hållbarare miljö. I sitt driv att genomföra projekt med lyckade resultat, vill vi göra skillnad på riktigt. Göra konkreta åtgärder som leder till förbättring på kort och lång sikt.

HÖJDPUNKTER

2022:

ESM flyttar till nytt kontor för fortsatt utveckling och vi hoppas vara minst 10 anställda innan året är slut. Vi driver idag projekt i mer än 200 byggnader till ett projektvärde större än 1,5 miljarder sek. 

2021:

ESM anlitar sin första medarbetare. Uppdraget blir fler, längre och mer komplexa. Allt fler upptäcker fördelarna med att starta arbetet med värdeskapande fastighetsförvaltning.

2020:

Osby kommun anlitar ESM för en komplett inventering av hela det kommunala fastighetsbeståndet.

2019:

ESM utvecklar ”värdeskapande fastighetsförvaltning” och fortsätter arbetet med en fördjupad utredning åt Länsstyrelsen i Skåne för att visa på hur en kommun kan arbeta med att omvandla onda kostnader till värdeskapande investeringar.

2018:

ESM genomför en energislöseriutredning av 33 Skånska kommuner åt Länsstyrelsen i Skåne. Utredningen hamnar på 10-i-topp hos Slöseriombudsmannens värsta skatteslöseri. Spat på Gästis i Höör färdigställs.

2017:

Grand Hotel i Lund bygger till med 2 verandor och moderniserar källaren under pågående drift. Blev året byggprojekt i Lunds kommun.

2016:

Under detta år har ESM bl.a. utvecklat Sveriges första lokal-försörjningsplan baserat på LCC och komponent-avskrivningsmetoden för en fastighetsbestånd på 100.000 kvm.

2015:

 Detta årets höjdpunkt var Sveriges första upphandling av ett projekt som innehöll:

  • LOU-upphandling med förhandlat förfarande
  • LCC (livscykel-kostnad) i utvärderingen
  • Komponentavskrivningsmetodik
  • Helt besparings-finansierat åtgärder
  • Omfattade alla tekniska funktioner i en fastighet

ESM får AA-rating av Bisnode,

www.soliditet.se/RatingGuideline

2014:

Den första LCC-utbildning hölls för 20 personer från 10 olika organisationer. Därefter har fler än 300 personer genomgått LCC-utbildningen på flera platser i Sverige.

2013:

ESM grundas och kan erbjuda kunskapsbaserade tjänster för en lönsammare och grönare framtid med högre livskvalitet.