Meny Stäng

LÖNSAMMARE & GRÖNARE FASTIGHETER

Genom att erbjuda olika typer av tjänster skapar vi möjligheterna för ett modernare fastighetsbestånd med en lönsammare och grönare framtid med högre livskvalitet.

Eftersom varje kund är unik finns det flera olika infallsvinklar på hur vi arbetar med våra kunders utmaningar. Tillvägagångssättet anpassas i dialog med varje kund.

Vi erbjuder flera typer av tjänster som är olika avancerade och några förutsätter att det finns både basinformation och grundkunskap innan de kan genomföras då de är svårare eller komplexa.

Några nyttor med fastighetsförädling

 • Det är ekonomiskt lönsamt
 • Nödvändiga åtgärder blir utförda
 • Långvariga problem löses
 • Det skapas lokala arbetstillfällen
 • Arbetsmiljön förbättras
 • Får samlat information och analyserat denna så att bra beslut kan fattas.
 • Får strukturerat många frågor som ej kunnat hanterats tidigare
 • Sänker miljöpåverkan
 • Minimerar behovet av köpt energi
 • Mindre känsliga för framtida energikriser
 • Moderna lokaler är attraktivare
 • Bättre uppföljning ger bättre planering och budgetarbete
 • Det blir enhetliga lösningar som gör förvaltningen lättare
 • Stadsbilden blir trevligare med uppfräschade byggnader och färre baracker.
 • Organisationen utvecklas och utbildas.
 • Kunden får en plan för vad som ska göras och när
 • Fastighetsbeståndet optimeras så att man har de areor för de verksamheter som behövs.
 • Genom att ta ett helhetsgrepp om en fastighet störs verksamheten vid ett tillfälle på 30 år istället för att störas lite hela tiden.