Meny Stäng

FÖRSTUDIE

En förstudie är precis som det låter, en enklare studie av hela eller delar av fastighetsbeståndet för att skapa sig en statusuppfattning och komma igång med fastighetsförädlingen

Process

Förstudien hjälper till att resonera fram vilka mål som är rimliga att nå, vad som behöver göras och hur tillvägagångsättet bör se ut. En förstudie lägger grunden för en lönsam fastighetsförädling.

  • Uppstart och genomgång av fastigheterna
  • Insamling av underlag och teknisk inventering från kund
  • Bokning av inventeringsdatum och information till verksamheterna
  • ES Management inventerar
  • Löpande möten med kund och avrapportering av inventerade fastigheter
  • Vid färdig förstudie får kunden en Förädlingsstudie-rapport med tillhörande LCC kalkyl och förslag på nästa steg.

VAD INGÅR I EN FÖRSTUDIE?

Från oss på ES Management ingår det alltid projektledare, inventerare, energiingenjörer samt byggingenjörer i varje förstudie. Vi inventerar och analyserar åtgärder, beräknar en LCC kalkyl samt tar fram en rapport för varje byggnad. Utöver detta ingår seminarier, support, organisationsutbildning och hjälp med tjänsteskrivelse – allt efter vår överenskommelse.

INVESTERING: 100- 700 tusen SEK beroende på omfattning