VÅRA KUNDERS UTMANINGAR

Varje kund har sina unika utmaningar men generellt har de flesta utmaningar inom fyra område som upplevs som tuffa och som ESM anlitas för att hantera:

Slöseri med pengar

Varje dag går det pengar upp i skorstenen helt i onödan som kunde användas till modernisering. Enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) slösas 7 miljarder kronor varje år på allt för höga energifakturor då offentliga fastigheter inte är optimerade.

Risk för tekniska haverier

Eftersom den största andelen av Sveriges fastighetsbestånd är mer än 30 år gammalt och inte blivit moderniserat finns det stor risk för tekniska haverier.

Bristfällig arbetsmiljö

Arbetsmiljön är bristfällig / dålig på flertalet platser då verksamheterna förändrats och de tekniska installationerna uppnått sin tekniska livslängd.

Otydlig vision

En otydlig vision skapar oengagerade medarbetare då drivkrafterna inte uppmuntras eller belönas.