UPPDRAG
Det är med stolthet vi presenterar våra uppdrag. Nedan ser ni ett axplock av de vi jobbar med just nu.Familjebostäder

Tillsammans med familjebostäder ser vi över de nyproducerade flerbostadshusen med mål och syfte att färdigställa produktionen på ett kvalitetssäkrat sätt.

Osby kommun

Vårt uppdrag innebär att vi analyserar och utvärderar möjliga åtgärder till en mer hållbar och kostnadseffektiv av förvaltningen kring flerbostadshus. I dagsläget finns potential att göra besparingar på ca 6 mkr/år med små insatser. 
Av dessa identifierade åtgärder håller projekt på att startas upp för att påbörja förädlingsresan.