TJÄNSTER & SAMARBETSPARTNERS

Vi är rådgivare och tillsammans med noggrant utvalda samarbetspartners kan vi hjälpa fastighetsägare i hela fastighetsprocessen.
Vi arbetar alltid ur ett kort- och  långsiktigt perspektiv för att utveckla riktiga projekt baserat på hörnstenarna:

 

Ekonomiskt kapital

Nulägesanalys över hur budget och medel används idag. 

Presentation av hur en budget byggd på behov och kopplad till hur man lagstadgat redovisar kostnader och intäkter. Vi följer K3 och för investeringar och kostnader där de hör hemma.

Strukturkapital

Tydliggörande av vilka resurser det finns möjlighet att nyttja under projektet och vilka resurser tillför och arbetar vidare med förädlingen av den nu värdebaserade förvaltningen.

Humankapital

Tillsammans ser vi över vilka kompetenser som behövs och hur en organisation kan se ut för att nå bästa reslutlat.

Kärnvärdeskapital

Tillsammans med oss kan ni alltid räkna med en värdebaserad utgångspunkt som innebär högre kvalitet till lägre kostnad där hållbarhet och klimat alltid står i fokus.


SAMARBETSPARTNERS