LCC
Livscykelkostnad innebär att man utgår ifrån ett livscykelperspektiv. Kalkylmodellen har sin grund i att utgå från behovet och därifrån göra en budget.
Vill du hör mer? Klicka här för att höra Daniel berätta.


ESM AB har egna specialister och samarbetspartners inom:
 • LCC-utbildning för tjänstemän
 • LCC-utbildning för politiker
 • Styrning av ett fastighetsbestånd för politiker
 • Energirevision av fastighetsbeståndet
 • Processkartläggning av hur projekt initieras tills de handlas upp idag
 • Processkartläggning av hur projekt initieras tills de handlas upp då LCC kommer in i bilden
 • Kartläggning av organisationens förmåga av att driva storskalig modernisering
 • Lokalförsörjningsplan med tidsatt och budgeterad plan för fastighetsbeståndet
 • Utredning av hur komponentavskrivningsmetoden praktiskt ska implementeras i organisationen
 • Kartläggning av dagens organisation och förslag på organisation med roll- och arbetsbeskrivningar enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4
 • Upphandlingssupport då LCC ska användas vid offentlig upphandling som utvärderingsmodell
 • Förstudie av en fastighet för att få en helhetsbild av hur tillämpning av LCC och komponentavskrivning påverkar ett projekt
 • Sammanställning av inneklimatkrav enligt lagstiftning och författningar
 • Riskanalys av fastighetsbeståndet och dagens förvaltning
 • Projektplan för modernisering av ett fastighetsbestånd
 • Utbildning, uppstart och upphandling av EPC-projekt för en, flera eller alla fastigheterna i ett bestånd
 • Generalkonsult för genomförande av storskalig modernisering
 • Utbildning av driftsorganisationen i fastighetsförvaltning, rutiner, processer och verktyg
 • Uppstart, kartläggning och upphandling av fastighetsdatabas
 • Utredning och framtagande av SMARTA mål, vision och ägardirektiv för fastighetsförvaltningen
 • Hyreskostnadsberäkning utifrån LCC och komponentavskrivning vid nybyggnation eller modernisering
 • Förvaltningsavtal enligt ABFF
 • Hyresavtal mha ABFF
 • Statusbesiktning enligt ABFF
 • Utbildning, uppstart och upphandling av ABFF-avtal
 • Utbildning, uppstart och upphandling av service-avtal
 • Att införa LCC i vardagen