LÖNSAMMARE & GRÖNARE FASTIGHETER

Genom att erbjuda olika typer av tjänster skapar vi möjligheterna för ett modernare fastighetsbestånd med en lönsammare och grönare framtid med högre livskvalitet.

Eftersom varje kund är unik finns det flera olika infallsvinklar på hur vi arbetar med våra kunders utmaningar. Tillvägagångssättet anpassas i dialog med varje kund.

Vi erbjuder flera typer av tjänster som är olika avancerade och några förutsätter att det finns både basinformation och grundkunskap innan de kan genomföras då de är svårare eller komplexa.

Några nyttor med fastighetsförädling

Det är ekonomiskt lönsamt

Nödvändiga åtgärder blir utförda

Långvariga problem löses

Det skapas lokala arbetstillfällen

Arbetsmiljön förbättras

Får samlat information och analyserat denna så att bra beslut kan fattas.

Får strukturerat många frågor som ej kunnat hanterats tidigare

Sänker miljöpåverkan

Minimerar behovet av köpt energi

Mindre känsliga för framtida energikriser

Moderna lokaler är attraktivare

Bättre uppföljning ger bättre planering och budgetarbete

Det blir enhetliga lösningar som gör förvaltningen lättare

Stadsbilden blir trevligare med uppfräschade byggnader och färre baracker.

Organisationen utvecklas och utbildas.

Kunden får en plan för vad som ska göras och när

Fastighetsbeståndet optimeras så att man har de areor för de verksamheter som behövs.

Genom att ta ett helhetsgrepp om en fastighet störs verksamheten vid ett tillfälle på 30 år istället för att störas lite hela tiden.