LÖNSAMMA & GRÖNA FASTIGHETER

Genom att erbjuda olika typer av tjänster skapar ESM möjligheterna för ett modernare fastighetsbestånd med en lönsammare och grönare framtid med högre livskvalitet.

Eftersom varje kund är unik finns det flera olika infallsvinklar på hur vi arbetar med våra kunders utmaningar. Tillvägagångssättet anpassas i dialog med varje kund.

ESM erbjuder flera typer av tjänster som är olika avancerade och några förutsätter att det finns både basinformation och grundkunskap innan de kan genomföras då de är svårare eller komplexa.

Ett exempel på vad vi gjort! 

Vi har bytt ut all vår gatubelysning till LED. Det som tidigare låg planerat som en åtgärd över 30 år och bara sågs som en kostnad, bokförs nu rätt. Hela förädlingsåtgärden tog 3 månader. Under den perioden genomförde vi en upphandling av lampor, inköp och bytte ut de gamla. Vi sparar nu både energi, pengar och resurser. Det överskott vi nu har kan vi använda för att göra ytterligare förbättringar.


" Fantastiskt bolag att jobba med, enkelt, smidigt och effektivt. Tack för att ni fått oss att vakna och få saker och ting att hända"