REFERENSER

Vi har de senaste tjugo åren skapat och utvecklat marknaden för ett energieffektivare Sverige. De senaste femton åren har våra medarbetare skapat och utvecklat projekt för mer än 8 miljarder kronor som skapat över 6000 nya gröna årsarbeten!

Ett enkelt sätt att starta resan mot en lönsammare och värdeskapande fastighetsförvaltning är en endagsutbildning i LivsCykelkostnadskalkylering (LCC) som även innehåller komponentavskrivning och LOU. De senaste åren harESM AB ca 500 deltagare från ca 50 olika organisationer.

Detaljerade refernsbeskrivningar och kontaktpersoner erbjuds till poteniella kunder.

Exempel kommun:
Osby kommun har anlitat ESM AB som projektarkitekt efter en tuff LOU-upphandling. Som projektarkitekt identifierar vi alla lönsamma och nödvändiga åtgärder inom kommunens fastighetsbestånd. Därefter lägger vi tillsammans med kommunen en projektplan och exekverar planen så att följande mål ska uppnås:

  • Minska den köpta energianvändningen ner till 100 kWh/kvm (hälften av Akademiska hus nivå)
  • Minska felanmälan per år med 75%
  • Lyfta kvaliteten i samtliga byggnader till 4,2 på en 5 gradig skala
  • Säkerställer att gamla rutiner och verktyg tas bort och ersätts av moderna nya verktyg och processer som personalen kan hantera med ett ordentligt utbildningsprogram.

Mer detaljer om projektet som kallas ”Värdeskapande fastighetsutvecklingsprojekt” kommer publiceras löpande under året. Projektet kommer att involvera minst 50 yrkesgrupper och 150-200 personer per år i 5 år. Glömde jag att berätta – det är lönsamt för kommunen att genomföra denna resa.

Exempel kommun:
Kommunen behövde hjälp att genomföra en kvalitetsrevision av ett driftavtal för att säkerställa att de inköpta tjänsterna levereras enligt avtal.

Exempel kommun:
Kommunen tog möjligheten att först starta med en djup förankring inför ett stort moderniseringsarbete och valde att utför en "Miljöstudie av energieffektiviseringspotentialen av ett fastighetsbestånd" som finansieras till 50% av Energimyndigheten

Exempel privat fastighetsbolag:
Definerar energikrav och uppföljning samt utbildar projektgruppen inför ett stort ombyggnadsprojekt i centrala Stockholm där man eftersträvar en minimal totalkostnad av både reinvesteringar, media- och driftkostnader.

Exempel kommun:
Politikerna i kommunen beställde en Pilotstudie för att få en bild över hur fastighetsbeståndet ser ut. Efter genomförd studie presenterades en projekt- och effektiviseringspotential som kommer ge 400 nya gröna årsarbeten.

Exempel kommunalt fastighetsbolag:
Tjänstemännen har en tydlig uppgift att spara 25% till 2025 och ville ha inspiration i vilka krav man kan ställa på sina entreprenörer och konsulter samt hur man själv kan organisera sig.