ARBETSMODELL

Med väletablerad metod och modell går vi igenom totalekonomin för fastigheten. 

  • Vi arbetar med transparenta, målinriktade och pedagogiska arbetsmetoder och utvecklar hela tiden vårt erbjudande.
  • Vi använder det bästa av ”lean production” modellerna som sedan länge använts i bla bilindustrin.

Detta betyder att nyckelord som kostnadseffektivitet, miljö, transparens, tydlighet, samverkan och kontinuerlig utveckling präglar vår vardag.


TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Vi inventerar hela fastigheten med allt från hur ventilationen fungerar, hur uppvärmningen görs, status på fönster av huset samt samlar information om hur hyresgästerna upplever miljön. Vi tittar på hur underhållskostnader och driftskostnader är i nuläget. All information sammanfattas i ett helhetsförslag som visar vilka åtgärder som bör tas och vilka leder till sänkta kostnader över tid. 
Därefter går vi vidare och planerar vad och när åtgärderna ska genomföras. I vår planering går vi också  nogsamt igenom vem som ska vara med.