MEDARBETARE

Daniel Svensson
VD och affärsutveckling

042-680 22   0768 91 19 75
daniel.svensson@esmanagement.se 

Arne Tervonen
Fastighetsutvecklingsingenjör

0728 95 13 09
arne.tervonen@esmanagement.se

Jan Christensen
Fastighetskvalitetsingenjör

0739  08 44 54
jan.christensen@esmanagement.se 

Eva Grundkvist
Fastighetsutvecklingsingenjör
070 335 97 51
eva.grundkvist@esmanagement.se

Malin Andersson
People Development

070 268 72 60
malin.andersson@esmanagement.se

Namn Namnsson
Energiingenjör

Uppdateras inom kort 


Vill du vara med och bidra till en lönsammare och bättre miljö med högre livskvalitet?

Under 2021 kommer ESMs nuvarande och kommande projekt att kräva flera nya medarbetare. Vi arbetar primärt i södra Sverige och i Stockholm och har som mål att man alltid ska kunna komma hem varje kväll.
Projekten som ESM anlitas för är utmanande, komplexa och kräver personer med egen drivkraft och som är kunniga i flera olika områden.
ESM erbjuder bra villkor är öppna för spontanansökningar.
Vi söker:
Specialister inom projektledning, ventilation, värme, belysning och energi.

För mer information kontaktar du Daniel Svensson

Mobil: 0768-91 1975
E-post: daniel.svensson@esmanagement.se