MEDARBETARE

Daniel Svensson
VD och affärsutveckling

0768 91 19 75
Förnamn.efternamn@esmanagement.se 

Arne Tervonen
Fastighetsutvecklingsingenjör

0728 95 13 09
Förnamn.efternamn@esmanagement.se

Jan Christensen
Fastighetskvalitetsingenjör

0739  08 44 54
Förnamn.efternamn@esmanagement.se 

Eva Grundkvist
Fastighetsutvecklingsingenjör
072 898 24 90
Förnamn.efternamn@esmanagement.se

Malin Andersson
People Development Consulting

072 898 44 24
Förnamn.efternamn@esmanagement.se

Paula Ode
Fastighetsutvecklingsingenjör

072 898 50 56
Förnamn.efternamn@esmanagement.se 


Erik Sjölund

Energiingenjör

072 899 50 27

förnamn.efternamn@esmanagement.se

Agneta Karlsson

Backofficekoordinator  

072 899 24 72

förnamn.efternamn@esmanagement.se

Namn Namnsson

Huvudprojektledare

Kommer inom kort


Vill du vara med och bidra till en lönsammare och bättre miljö med högre livskvalitet?

Under 2021 kommer ESMs nuvarande och kommande projekt att kräva flera nya medarbetare. Vi arbetar primärt i södra Sverige och i Stockholm och har som mål att man alltid ska kunna komma hem varje kväll.
Projekten som ESM anlitas för är utmanande, komplexa och kräver personer med egen drivkraft och som är kunniga i flera olika områden.
ESM erbjuder bra villkor är öppna för spontanansökningar.
Vi söker:
Specialister inom projektledning, ventilation, värme, belysning och energi.

För mer information kontaktar du Daniel Svensson

Mobil: 0768 91 19 75