Hörby kommun satsar 14,7 mnkr på att rusta upp Källhaga. Läs mer på Skånskan http://www.skd.se/2015/11/24/kallhaga-ska-rustas-upp-for-147-miljoner/

Läs mer

Energieffektivisierngsarbetet går alldeles för långsamt i Sverige. Energimyndigheten har därför beslutat att ge bidrag på upptill 200.000 kr för de som prioriterar att komma igång med sina projekt. Bidraget ska användas för kunskapsuppbyggning och täcker

Läs mer