Energimyndigheten ger bidrag till uppstartsarbetet

Energieffektivisierngsarbetet går alldeles för långsamt i Sverige. Energimyndigheten har därför beslutat att ge bidrag på upptill 200.000 kr för de som prioriterar att komma igång med sina projekt. Bidraget ska användas för kunskapsuppbyggning och täcker de kostander som finns innan upphandlingen.