https://www.linkedin.com/pulse/fastighetsf%25C3%25B6r%25C3%25A4dling-%25C3%25A4r-i-ropet-esm-ab-v%25C3%25A4xer-och-st%25C3%25A4rker-svensson

Läs mer

ESM med samarbetspartners bjuder in till frukostseminarium på 6 orter i södra Sverige. Se fliken "Seminarium" för mer information.

Läs mer

ESM AB har det senaste året arbetat med att inventera statusen och bedömma investeringsbehovet för Hörby kommuns fastighetsbestånd. En stor andel av moderniseringen kan finansieras med effektivieringar.

Läs mer