FASTIGHETSFÖRÄDLING


Fastighetsförädling innebär att Era fastigheter moderniseras så att de får högre kvalitet, bättre inneklimat, sänkta driftskostnader och en lägre totalkostnad.

ESM har lång och bred erfarenhet av att skapa och utveckla komplexa förädlingsprojekt för totalt mer än 10 miljarder sek.

Vi är vana att hantera hela fastighetsbestånd och har anpassat våra processer och verktyg för detta.
 
I samverkan med Er personal skapar vi projekt som är lönsamma och nödvändiga och stärker värdet på ert fastighetsbestånd.

 FÖRÄDLINGSEKONOMI

Skulle du satsa dina besparingar på fonder du inte vilken avkastningsnivå som de förväntas ge?
Fastighetsbranschen görs sällan några riktigt bra kalkyler innan stora renoveringar startar. Flertalet av de lönsamma
åtgärderna prioriteras bort till förmån för ytlig finish.

Vi på ES Management vänder på detta genom att först leta upp alla lönsamma åtgärder så att det blir naturligt att även genomföra de andra åtgärderna som är nödvändiga och trevliga. Därmed skapas lönsammare och trevligare lokaler/bostäder.
 
Till skillnad från traditionella konsulter kopplar vi ihop de förslag som framkommer i förädlingsanalysen direkt till hur resultaträkning, kassaflöde mm påverkas både på kort och lång sikt. Därmed skapas det tydliga och koncisa beslutsunderlag som ligger till grund för genomförandet av förädlingsprojekten.

VÄRDESKAPANDE FÖRVALTNING


Att börja med målet i sikte är en grundbult i vårt arbete med att utveckla värdeskapande fastighetsförvaltning.

Redan i förädlingsanalysen läggs grunden för hur fastigheterna ska kunna skötas på bästa sätt de närmaste 30 åren. Med rätt installationer, digitaliserade förvaltningssystem och välutbildad personal läggs grunden för en proaktiv fastighetsförvaltning där värde skapas åt slutkunden - hyresgästen!

Goda tips i energikrisen

Informationskampanj till verksamheter och hyresgäster

El-spar tävling för skolorna 

Utbildning för personal

Gatubelysningsprojekt- passa på att byt ut all belysning till LED

Se över driftstider i era tekniska installationer

Kontrollera delta T för bättre verkningsgrad i värmekraftverken

Driftsoptimera vid inventering

Kontrollera eluppvärmda varmvattenberedare

Kontrollera värmepumparna så att fjärrvärmen blir primärkälla

Kontrollera värmepumparna så att elpatronen inte används i onödan

Förskjut elanvändningen över dygnet

Följ upp energianvändningen oftare

Ändra rutiner för tex bastu i sim/sporthall

Ta fram en inneklimatpolicy

Kontakta ES Management för mer information om hur vi kan hjälper er att klara el-krisen i vinter.