STRATEGISK RÅDGIVNING

FÖR EN LÖNSAMMARE OCH GRÖNARE FRAMTID MED HÖGRE LIVSKVALITET INOM FASTIGHETSFÖRÄDLING


Vi skapar en grönare och lönsammare framtid med högre livskvalitet tillsammans med Er!

Vi vänder oss till fastighetsägare som värdesätter kunskapsorienterade beslutsprocesser i sin vardag! 

Varje dag går det energi för ca 20 Mkr av skattemedel rakt upp i skorstenen till ingen nytta hos offentliga fastighetsägare. Pengar som kan användas för att modernisera ett fastighetsbestånd byggt för 50 år sedan. Genom att synliggöra dessa pengar kan vi omvandla slöseriet till investeringsmedel som behövs för att komma ikapp ett eftersatt underhåll där det ofta också finns arbetsmiljöproblem. 


 Vi hjälper dig att göra dina fastigheter klimatsmarta och hållbara. 

Vår metod och modell säkerställer lägre kostnader för fastighetsägaren och bättre klimatr nyttjaren.

Vi snackar inte – vi gör!


Modellen skapar många nya lokala gröna arbetstillfällen som stärker ER konkurrensförmåga med omvärlden genom de projekt vi tillsammans skapar och genomför.

NYHETER!


Varmt välkommen Erik!

Erik förstärker oss genom sin gedigna kunskap inom smarta energilösningar för våra kunders väg till förädlad fastighetsförvaltning. 

Varmt välkommen Agneta!

Vi stärker nu upp vår organisation med Agneta som kommer att vara vår Backofficekoordinator.

Energibesparande i byggnader - en guldgruva för din kommun

Tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Hanna Savola har ESM genomfört en utbildning med tillhörande frågestund för politiker i våra kommuner runt om i landet.
Se hela utbildningen här>>


Vi får uppmärksamhet!


Välkommen Paula!

Vi växer och har glädjen att
presentera Paula som
en av oss i ESM-gänget. 

Paula stärker oss inom
förädlad fastighetsutveckling.
En av hennes specialområden
är solenergi. FASTIGHETSFÖRÄDLING


Vill ni bli engergismarta och samtidigt göra av med mindre pengar?

 
ENERGISMART EKONOMI


Vi räknar och strukturerar er fastighetsekonomi så ni får mer för pengarna.

VÄRDESKAPANDE FASTIGHETSFÖRVALTNING


Tillsammans tar vi fram hur fastigheter sköts med omsorg för att hålla och vara klimatsmarta.

VÅRA HUVUDOMRÅDEN


Lönsammare & grönare fastigheter

Genom att erbjuda olika typer av tjänster skapar ESM möjligheterna för ett modernare fastighetsbestånd med en grönare och lönsammare framtid med högre livskvalitet och på ett så energismart sätt som möjligt

Hantera kunders utmaningar

Varje kund har sina unika utmaningar men generellt har de flesta utmaningar inom fyra område som upplevs som tuffa och som ESM anlitas för att hantera:

 1. Slöseri med pengar 

 2. Risk för tekniska haverier

 3. Bristfällig arbetsmiljö

 4. Otydliga visioner och mål


Tjänster & Samarbetspartners

Vi är rådgivare och tillsammans med noggrant utvalda samarbets-partners kan vi hjälpa fastighetsägare i hela fastighetsprocessen.


LCC

För en värdeskapande fastighetsförvaltning

ARBETSMODELL

Vår arbetsmodell är enkel och jobbar systematiskt mot en värdeskapande fastighetförvaltning