STRATEGISK RÅDGIVNING

FÖR EN LÖNSAMMARE OCH GRÖNARE FRAMTID MED HÖGRE LIVSKVALITET INOM FASTIGHETSFÖRÄDLING

Vi skapar en grönare och lönsammare framtid med högre livskvalitet tillsammans med Er!Vi vänder oss till fastighetsägare som värdesätter kunskapsorienterade beslutsprocesser i sin vardag!

Varje dag går det energi för ca 20 Mkr av skattemedel rakt upp i skorstenen till ingen nytta hos offentliga fastighetsägare. Pengar som kan användas för att modernisera ett fastighetsbestånd byggt för 50 år sedan. Genom att synliggöra dessa pengar kan vi omvandla slöseriet till investeringsmedel som behövs för att komma ikapp ett eftersatt underhåll där det ofta också finns arbetsmiljöproblem.


 Vi hjälper dig att göra dina fastigheter klimatsmarta och hållbara.

Vår metod och modell säkerställer lägre kostnader för fastighetsägaren och bättre klimat för nyttjaren.

Vi snackar inte – vi gör!


Modellen skapar många nya lokala gröna arbetstillfällen som stärker ER konkurrensförmåga med omvärlden genom de projekt vi tillsammans skapar och genomför.

Nyheter!


Välkommen Susanne Enberg

Susanne förstärker oss som BIM-ledare och kommer att driva utvecklingen för att med hjälp av 3D, ta fram ritningar och underlag för de fastigheter vi fastighetsförädlar.

Välkommen Daniel Brissman!

Daniel stärker upp oss med sin gedigna kunskap om energieffektivisering i fastigheter. Med beräkningssnurror av högsta kvalitet säkerställer han de underlag som är utgångpunkt och tydlig mätpunkt för de förbättringar som ett fastighetsförädlingsprojekt ger.FASTIGHETSFÖRÄDLING


Vill ni bli engergismarta och samtidigt göra av med mindre pengar?

 
ENERGISMART EKONOMI


Vi räknar och strukturerar er fastighetsekonomi så ni får mer för pengarna.

VÄRDESKAPANDE FASTIGHETSFÖRVALTNING


Tillsammans tar vi fram hur fastigheter sköts med omsorg för att hålla och vara klimatsmarta.

VÅRA HUVUDOMRÅDEN


Lönsammare & grönare fastigheter

Genom att erbjuda olika typer av tjänster skapar ESM möjligheterna för ett modernare fastighetsbestånd med en grönare och lönsammare framtid med högre livskvalitet och på ett så energismart sätt som möjligt

Hantera kunders utmaningar

Varje kund har sina unika utmaningar men generellt har de flesta utmaningar inom fyra område som upplevs som tuffa och som ESM anlitas för att hantera:

 1. Slöseri med pengar 

 2. Risk för tekniska haverier

 3. Bristfällig arbetsmiljö

 4. Otydliga visioner och mål


Tjänster & Samarbetspartners

Vi är rådgivare och tillsammans med noggrant utvalda samarbets-partners kan vi hjälpa fastighetsägare i hela fastighetsprocessen.


LCC

För en värdeskapande fastighetsförvaltning

ARBETSMODELL

Vår arbetsmodell är enkel och jobbar systematiskt mot en värdeskapande fastighetförvaltning